Haukat jatkaa liitoaan Sinettiseurana
24.8.2016 10:13 Uutiset / Jaoston pääsivusto

”Onneksi olkoon! Seura täytti kaikki Sinettiseurakriteerit ja on näin oikeutettu käyttämään Sinettiseuran laatumerkkiä.”

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton sekä valtakunnallisen liikunnan katto-organisaatio VALOn edustajat vierailivat Haukkapäämajassa huhtikuussa. Visiitin teeman oli kolmen vuoden välein seuroissa tehtävä Sinettiseura-auditointi, jossa seurojen toimintaa tarkastellaan kattavasti monesta vinkkelistä, ja kriteeristön täyttävät seurat saavat oikeuden käyttää myös viestinnässään Sinettiseura-logoa. Toiminta määritellään virallisesti näin:

”Vuonna 1992 aloitettu Sinettiseuratoiminta on Valon ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle - lapsen kasvun ja kehityksen tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle. Toimintaa määrittelevät Sinettikriteerit.

Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla laadukasta lasten ja nuorten toimintaa voidaan toteuttaa.

Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten urheilun kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja kehityshaluisia seuroja - lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Sinetin saaminen on seuralle kunnia-asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta. Sinetti on lupaus laadusta.

Sinettiseurat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten urheilun parissa. Laadukkaan toiminnan mahdollistavat aikuiset - vanhemmat, ohjaajat, valmentajat, seurajohtajat ja muut toimijat - jotka ovat tietoisia kasvatusvastuustaan ja esimerkkiroolistaan.”

Auditointiryhmän jäsenet antoivat Haukkojen toiminnalle arvosanan ”Erinomainen” mm. seuraavista asioista:

- yhdistyslain noudattaminen ja hyvin hoidettu talous

- monipuolisten tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen

- yhteistyö muiden seurojen ja sidosryhmien sekä koulujen kanssa

- valmentajien ja ohjaajien määrä tapahtumissa

Parannettavaakin ison seuran toiminnasta toki aina löytyy:

- Nuorten mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua seuran toiminnan toteuttamiseen tasavertaisina aikuisten rinnalla

- Tyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen lapsille, nuorille, vanhemmille sekä valmentajille ja muille joukkuetoimijoille

- Lasten/ nuorten kokonaisliikuntamäärän seuranta

- Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen ja urheilullisen elämäntavan sekä monipuolisen harjoittelun merkittävyyden ja yksilöllisten kehityserojen viestiminen vanhemmille ja lapsille

Kommenttiosiossa auditointiryhmä totesi mm. seuraavaa:

Seurassa on mahtava kannustamisen kulttuuri eri joukkueiden kesken. Pienet juniorit käyvät kannustamassa isompia ja päinvastoin. Hienoa!

Seuran toimintaympäristö on hyvässä ja erinomaisessa kunnossa. Seuran säännöt, toimintalinjaukset ja taloushallinnon ohjeet löytyvät seuran nettisivuilta eri osioista. Niiden läpikäyntiä ja päivitystä on hyvä harkita ensi kauden aikana. Netistä ei löytynyt osiota, jossa olisi käyty läpi joukkueiden toimihenkilöiden roolit ja tehtävät. Löytyykö jostain seuran sisäisiltä nettisivuilta?

Seurassa toimii Haukka-kerho, joka kerää rahaa seuralle tempauksilla. Tätä olisi hyvä hyödyntää myös vähävaraisten lasten toiminnan maksuihin.

Seura järjestää ringeten esittelytapahtumia aktiivisesti lähikouluille ja päiväkodeille sekä pitää joukkueissa kaveripäiviä. Seura osallistuu myös kaupungin kanssa yhteistyössä järjestettävän Ice Skating -tapahtumaan. Seura järjestää normaalin sarjatoiminnan lisäksi pelaajille muita kivoja kotimaisia sekä kansainvälisiä tapahtumia.

Seura kehittää ja huolehtii seuratoimijoiden koulutuksesta valmentajien lisäksi myös esim. rahastonhoitajien ja huoltajien kouluttamisella. Seuran viestintä on suunnitelmallista ja avointa. Viestintävälineenä käytössä on Jopox. Kehitysideana voisi mm. "vastuuhenkilöiden" kuvat lisätä nettisivuille.

Lasten ja nuorten kokonaisliikuntamäärää seurataan satunnaisesti. Jatkossa voisi kaikilla joukkueilla olla jokin konkreettinen työkalu, jolla sitä seurataan kauden aikana. Esim. harjoituspäiväkirja vanhemmilla junioreilla ja www.kasvaurheilijaksi.fi -sivuston elämänrytmitesti esim. E- ja D-junioreilla. Samalla voidaan viestiä omaehtoisen liikunnan tärkeydestä.

Seura huolehtii yksilötaitojen kehittymisestä myös siten, että lapsia peluutetaan mahdollisimman paljon eri pelipaikoilla. Seura tarjoaa hienon mahdollisuuden kaikille osallistua kerran viikossa avoimelle pelijäälle. Se ei ole ollut kovin suosittu ringeten pelaajien keskuudessa. Sen houkuttelevuutta voisi miettiä jatkossa. Seuralla on valmentajien työn tueksi käytössä ringeten pelaajan polku. Sitä kannattaa vielä mahdollisesti täydentää ringeten pelaajan polun kohdilla. Lisäksi voisi harkita eri ikäryhmille suunnitellun "testipatteriston" lisäämistä pelaajan polkuun. Sekä fyysiset testit että jäällä olevat taitotestit. Seura on miettinyt ringeten talent-ryhmän perustamista ensi kaudelle.

Seurassa on käytössä pelaajille erinomainen Respect -systeemi. Ensi kaudella voisi vanhempien pelisääntökeskustelun aiheeksi nostaa kaikissa joukkueissa urheilulliset elämäntavat. Tähän on Valolla valmis materiaali, jota kannattaa hyödyntää: http://www.sport.fi/kasva-urheilijaksi/urheilun-pe...

Paikalliset Martta-yhdistykset järjestävät urheiluseuroille ilmaisia välipalakoulutuksia. Niitä kannattaa tiedustella: http://jarvenpaanmartat.blogspot.fi/

Lopputerveisissään ryhmä toteaa:

”Kiitos arvokkaasta ja hyvästä työstä lasten ja ringeten eteen! Seurassa on hyvä ilmapiiri seuratoimijoiden keskuudessa ja myös lajien välillä. Yhteistyötä osataan hyödyntää.”


   
Lisää uutisia
Jääurheiluseura Haukat
«  Huhtikuu   »
Kategoriat