Joukkue

Ahola Daniel
Hartonen Jesse
Helenius Arttu
Hännikäinen Mikael
Johansson Aimo
Jusslin Aaron
Järvinen Otto
Kakkuri Nooa
Kallio Jesse
Kammonen Otto
Kekkonen Ville
Koskinen Jonathan
Kyösti Rasmus
Kärkkäinen Aatos
Leino Oliver
Lindvall Joel
Manerus Eemil
Mujunen Vilho
Mustajärvi Niko
Myyrä Veeti
Nikander Miko
Saarnivuo Toni
Salonen Eeli
Saloranta Jose
Santavuori Jesper
Seppänen Eetu
Sjöblom Samuel
Tervakangas Peetu
Viisola Kalle
Vitikka Joel
Väisänen Miro
Väisänen Remu
Österman Santeri
Jalomäki Eetu
Kolsi Viljami
Tuominen Mimmi
Vainio Luca

Toimihenkilöt