Toiminta ikäryhmänä


Seuran järjestämiin ohjatun liikunnan pariin lapset ja nuoret voivat hakeutua
a) haukkakouluihin 4 -10 -vuotiaina tai
b) suoraan ikäistensä Haukka -ikäryhmään.

Haukoissa samana vuonna syntyneet lapset ja nuoret muodostavat jääkiekon tai ringeten ikäryhmän, joka pelaa ja harjoittelee oman, seuran valitseman vastuuohjaajansa/-valmentajansa johdolla. Seuran lähtökohta on, että jokainen pelaa ja harjoittelee ensisijaisesti oman ikäluokkansa ryhmässä.

Ikäryhmällä on oma johto ja talous. Ikäryhmään voidaan perustaa useita pelijoukkueita tarpeista ja pelaajamääristä riippuen. Ikäryhmän johto ja vastuuohjaaja/-valmentaja laativat kullekin kaudelle kirjallisen toimintasuunnitelman, jossa huomioidaan harrastajien ikä ja tarpeet osaamistavoitteissa, harjoitetussa ja kilpailemisessa. Ikäryhmissä laaditaan kauden alussa myös vanhempien ja pelaajien toimesta pelisäännöt, joita toiminnassa noudatetaan. Niiden tulee olla yhdensuuntaisia seuran arvojen ja tavoitteiden kanssa.

Ikäryhmätoiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle jääurheilusta kiinnostuneelle edullinen harrastusmahdollisuus ja pitkä pelaajaura Haukkatoiminnan piirissä. Siksi seura ja sen valmennuspäällikkö ja junioripäällikkö ohjaavat ikäryhmien harjoittelun ja kilpailutoiminnan sisältöä sekä toimintaperiaatteita. Ohjaus perustuu seuran hankkimaan osaamiseen ja kokemukseen sekä lajiliittojen suosituksiin.

Alle 10-vuotiaiden ikäryhmissä harjoitellaan ja pelataan pelaajan kehitystä tukevissa peli- ja harjoitusryhmissä pelipaikkoja vaihdellen. Kausittain ikäryhmän pelaajista muodostetaan tarvittava määrä erilaisia joukkueita harjoitus-, turnaus- ja sarjapeleihin. Ikäryhmän valmentajat huolehtivat, että peluuttaminen on tasapuolista ja pelimäärät jakautuvat tasaisesti kaikkien pelaajien kesken kauden aikana.

Myös 10-vuotiaiden ja vanhempien junioreiden kohdalla toimitaan ikäryhminä. Periaatteena on, että kullekin pelaajalle pyritään järjestämään harrastamismahdollisuus hänen omien tavoitteidensa, kykyjensä ja innokkuutensa mukaisesti toimivassa joukkueessa. Ikäryhmiin muodostetaan pelaajamäärän mukaan pelijoukkueita SJL:n sarjajärjestelmän mukaisesti niille tasoille joille se koetaan järkeväksi.

U-14-ikäluokasta eteenpäin muodostetaan yhdessä KJT hockeyn kanssa KJT-Haukat joukkueet. Pelaajille on jokaisessa ikäluokassa valittavana oman tasoinen joukkue motivaation sekä taitotason mukaan. Haukkojen tavoitteena ringetessä on muodostaa joukkueG-, F-, E-, D-, C- ja B-junioreihin, tämän lisäksi seurassa toimii naisten edustusjoukkue sekä eritasoisia harrastejoukkueita. Joukkueet pelaavat niille parhaiten sopivalla sarjatasolla. Seuran valmennuspäälliköt ja junioripäälliköt ohjaa sekä Haukka -joukkueiden muodostamista ja niille sopivan sarjatason valintaa.

Näiden joukkueiden lisäksi Haukkojen tavoitteena on joko tarjota tai osoittaa yhteistyöseuroista aikuisikäisille sekä jääkiekon että ringeten harrastusmahdollisuus ikämies- tai ladyjoukkueessa.

U-8 – U-13 / G- D -ikäryhmät


Ikäryhmien tavoitteet

Liikunnalliset tavoitteet:
• Monipuolisen liikunnallisuuden kehittäminen
• Harrastaminen usean lajin parissa


Kasvatukselliset tavoitteet:

• Lasten ja vanhempien yhdessäolon edistäminen
• Itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen
• Minä -kuvan vahvistaminen
• Sosiaalisuuden, yhteistyökyvyn ja toisten arvostamisen kehittäminen

Pelaajatavoitteet:

• Pelaajan lajillisten perustaitojen opettaminen ja kehittäminen
• Teknisten taitojen monipuolinen opettaminen ja kehittäminen
• Pelillisten taitojen perusteiden opettaminen kaikille pelipaikoille
• Pelaajan vastuun kehittäminen joukkueen osana

Joukkuetavoitteet:

• Positiivisen ilmapiirin luominen
• Myönteisten kokemusten tarjoaminen
• Taata mahdollisimman monelle mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa tai ringetteä
• Taata kaikille pelaajille pelaamismahdollisuus
• Ei mitään kilpailullisia tulostavoitteita
• Mahdollisimman laajan harrastajamäärän hankkiminen ja ylläpitäminen
• Vanhempien Haukka -junioreiden käyttäminen apuvalmentajina ja ohjaama

Joukkueiden muodostaminen ja pelaaminen

U-8 - U-10 / G-F -junioreissa harrastetaan ikäryhmäkiekkoilua tai -ringetteä, mikä tarkoittaa:
• Yhteistä valmennusta sekä ohjausta kaikille ikäryhmän pelaajille,
• Osallistumista sarjatoimintaan useammalla pelijoukkueella pelaajamäärän mukaan,
• Pelaamista sarjojen ulkopuolella erilaisilla kokoonpanoilla harjoitus- ja turnausotteluita.

U-11-, U-12 ja U-13 / E-D -ikäluokat harjoittelevat yhtenä joukkueena, josta muodostetaan pelaajamäärän mukaan pelijoukkueet sarjoihin. Jokaiselle pelaajalle pyritään tasosta huolimatta tarjoamaan sama määrä pelejä kauden mittaan. Pelipaikkoja kierrätetään kauden aikana.

Seura osallistuu U8-U13 / F – D -joukkueillaan Suomen Jääkiekkoliiton ja Ringetteliiton näille osoittamiin sarjoihin. Ikäryhmät pelaavat harjoitus- ja turnausotteluita kauden aikana alueen sääntöjä noudattaen ja kohtuudella siten, että lasten ja perheiden tarpeet ja odotukset tulevat huomioiduiksi.

U-8 - U-13 / G-D - ikäryhmät eivät saa osallistua ulkomailla turnauksiin ilman valmennuspäällikön ja SJL:n / SRKL lupaa.


Peluuttaminen

Lapsia peluutetaan yksittäisissä otteluissa että koko pelikauden puitteissa tasapuolisesti. Tasapuolisuus koskee sekä sarja- että harjoitusotteluita. Tasapuolisuus kauden mittaan järjestetään lepääviä pelaajia kierrättämällä kaikkien pelaajien osallistuessa kiertoon. Tasapuolisuutta mitataan pelattujen otteluiden ja vaihtojen määrällä.

Pelipaikkoja kierrätetään U-8 - U-13 / G-D -junioreissa pelaajan kehitys huomioiden. Maalivahtien valinnassa on erityisesti huomioitava harrastajan toiveet. Kaikille halukkaille U-8 - U-10 / G-F -junioreille on tarjottava mahdollisuus kokeilla maalivahtina.

Poissaoloista ilmoittaminen

Poissaoloista ilmoittaminen valmentajalle on tärkeää peli- ja harjoittelutapahtuman suunnittelun takia ja osoittaa hyvää käytöstä sekä vastuun kantoa.

Pelaaja ilmoittaa joukkueen tapahtumasta poissaolostaan valmentajalle etukäteen heti kun se on tiedossa. Pelaajaa ei saa rangaista, jos hän on ilmoittanut poissaolostaan asianmukaisella tavalla. Poissaoloon on hyväksyttävä mikä tahansa syy, jonka harrastaja kokee joukkueen tapahtumaa tärkeämmäksi.

2.4. U14 / D1 -ja vanhemmat ikäryhmät

Tavoitteet

Kasvatukselliset tavoitteet:

Itsenäisyyden ja omatoimisuuden vahvistaminen ja edelleen kehittäminen
Minä -kuvan vahvistaminen
Sosiaalisuuden, yhteistyökyvyn ja toisten arvostamisen ja huomioonottamisen kehittäminen
Elämän hallinnan perusasioiden omaksuminen (elämäntavat, vastuuntunto, opiskelu, urheilullisuus, päihteettömyys, ympäristö jne.)

Pelaajatavoitteet:

Pelaajan ominaisuuksien kehittäminen kilpa- tai harrastepelaamista varten
Henkiset ominaisuudet, kuten saavutustarve, itseluottamus, omatoimisuus, keskittymiskyky
Fyysiset ominaisuudet, kuten laajat liikevarastot, lihasvoima, tasapaino, nopeus, kestävyys
Yksilötaidot: suoritusvarmuus, suoritusten vaativuus
Ryhmätaidot: valmiudet joukkuepeliin, yhteistyö eri tilanteissa
Pelikäsityksen kehittäminen ja pelitaitojen hallinta eri pelitilannerooleissa

Joukkuetavoitteet:

• Positiivisen ilmapiirin luominen
• Nuorten ja vanhempien yhdessäolon tukeminen
• Osallistua kullakin joukkueella sopivan haastavalle sarjatasolle ja menestyä sarjassa mahdollisimman hyvin

Joukkueiden muodostaminen

Periaatteena U14 / D1 junioreiden ja vanhempien kohdalla on se, että pelaajan edun mukaista on pelata hänen omien tavoitteidensa, kykyjensä ja innokkuutensa edellyttämässä joukkueessa. Tässä vaiheessa, jos ikäryhmä niin haluaa, perustetaan sarjakaudelle " tasojoukkueet". Ikäryhmän joukkueet voivat harjoitella ja toimia yhdessä niin halutessaan.

Seuran tavoitteena on muodostaa kaikissa ikäryhmissä niin monta tasoryhmää kuin harrastajamäärät ja sarjatasot mahdollistavat. Seura pyrkii tarjoamaan sekä kilpailullisesti tavoitteellista että selkeästi harrastepohjaista toimintaa. Joukkueet muodostetaan kesän harjoitusryhmistä. Pelaajat eri ryhmiin sijoitetaan yhdessä valmentajien ja valmennuspäällikön kanssa.

Pelaaminen:

Seura osallistuu joukkueillaan Suomen Jääkiekkoliiton ja Ringetteliiton näille osoittamiin sarjoihin, mahdollisiin ylialueellisiin harjoitussarjoihin sekä valtakunnallisiin sarjoihin ja noudattaa näin ollen ko. sarjan sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. Joukkueilla on oikeus pelata harjoitus- ja turnausotteluita alueen/sarjan sääntöjen mukaan kauden aikana.

U17- U22 -nuoret ohjataan SJL:n järjestämille ohjaaja- ja tuomarikursseille heidän niille halutessaan. Seura on myös velvollinen järjestämään kilpailusääntöjen edellyttämän tuomarikurssin U15 -junioreille heidän pelaajauran jatkamisen mahdollistamiseksi U18 -junioreissa.

Peluuttaminen

Ikäryhmänjoukkueiden valmentajat päättävät peluuttamisesta U14-U22 / C-B ikäluokissa. Pelaajalle tulee osoittaa hänen tasoisiaan pelejä, jotta pelaaja pääsee pelaamaan ja hänelle taataan samat kehitys mahdollisuudet. U8-U13 / G-D ikäluokissa peliaika ja pelimäärät jakautuvat tasan.

Poissaoloista ilmoittaminen

Ilmoitus käytänteistä joukkueet sopivat itsenäisestiJääurheiluseura Haukat ry

Seutulantie 14, 04410 Järvenpää

Y-tunnus: 0494623-1