HAUKKOJEN ARVOTVASTUULLISUUS

 • Pyrimme tarjoamaan jääurheilua mahdollisimman laajalle joukolle ihmisiä. Haluamme olla osaltamme kehittämässä koko elämänmittaista liikunnallista elämäntapaa.
 • Seura on mukana Et ole yksin- sekä häirintävapaa urheilu - hankkeissa ja pyrkii toiminnallaan ehkäisemään kaikenlaista eriarvoisuutta ja kiusaamista.
 • Liikutamme yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa viikoittain paljon lapsia ja näin pyrimme edistämään liikunnallisen elämäntavan kehittymistä.
 • Seuralla on oma vähävaraisten tukirahasto ja sen lisäksi pyrimme huolehtimaan kustannusten kasvun hillitsemisestä omalla toiminnallamme.


LAADUKKUUS

 • Seura rekrytoi osaavia tekijöitä ja huolehtii heidän kehittämisestä pitkäjänteisesti. Seura pyrkii hankkimaan ulkopuolista osaamista sekä teknisiä apuvälineitä toimijoiden avuksi.
 • Seuran toimintaa ohjaa selkeät yhteiset toimintamallit, joita pyritään kehittämään säännöllisesti (auditointi).
 • Seura pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä vapaaehtoisten rinnalla ja samalla mahdollistamaan menestymisen sekä urheilijaksi kasvamisen laadukkaassa ilmapiirissä.
 • Jääkiekossa teemme seurayhteistyötä KJT Hockeyn kanssa mahdollistaaksemme kaikille oman tasoisen joukkueen U-14 vaiheesta eteenpäin KJT Haukat-joukkueissa.
 • Seura tavoittelee molemmissa lajeissa kansallista menestymistä SM-tasolla. Tukirakenteet maajoukkuepelaajien varalle.


JATKUVUUS

 • Seura suunnittelee toimintaansa pitkäjänteisesti niin talouden kuin seuratoimijoiden osalta
 • Joukkuetoimijoiden huomioiminen on osa seuratoimintaa, jolla pyritään saamaan pitkäaikaisia toimijoita.
 • Haukkalaisuus osana seuraidentiteettiä, halu olla mukana laadukkaassa toiminnassa niin pelaajana kuin toimijana
 • Seura kehittää jatkuvasti harrastajien olosuhteita, jotta harrastaminen pystytään hoitamaan mahdollisimman laadukkaasti
 • Ringettetoimijan pysyvä palkkaus osaksi seuratoimintaa tuleville kausille.


LIIKUNNAN ILO

 • Seura pyrkii luomaan iloisen ja kannustavan ilmapiirin harrastajille ja toimijoille olla mukana.
 • Tarjoamme harrastajalähtöistä liikuntaa, jossa jokaisen on turvallista olla mukana.
 • Jokaiselle harrastajalle oman tasoista toimintaa mahdollisimman lähellä kotia.
 • Innokkuus ja ahkeruus näkyvät arjen toiminnassa niin pelaajien kuin toimijoiden osalta haukkakouluista aikuisryhmiin asti.
 • Seura kannustaa ja palkitsee harrastajia sekä toimijoita aktiivisesti.

Jääurheiluseura Haukat ry

Seutulantie 14, 04410 Järvenpää

Y-tunnus: 0494623-1