Arvot

Arvot

ARVOT

1.2. Arvot

1.2.1. Toiminta Nuori Suomi Sinettiseurana
Toiminnassaan Haukat on sitoutunut Nuori Suomi -ideologiaan. Se tarkoittaa, että

 • Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta,
 • Toiminnassa lähtökohtana ovat lasten ja nuorten omat toiveet, kyvyt ja innostus,
 • Ohjaamis- ja valmennustyön päämääränä on paitsi harrastajien liikunnallisten valmiuksien ja lajillisten taitojen monipuolinen kehittäminen myös heidän kasvun ohjaus vastuuntuntoisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Lapsia ja nuoria kohdellaan tasapuolisesti suorituksista riippumatta.

Näiden arvojen toteuttamiseksi seuran kaikissa ikäryhmissä nuorimmasta vanhimpaan harrastamisen halutaan täyttävän seuraavat laatukriteerit:

 • Kaikkien halukkaiden saavutettavissa
 • Jokaisen omat lähtökohdat huomioidaan
 • Hauskaa
 • Monipuolista
 • Onnistumisen elämyksiä tuottavaa
 • Haasteellista
 • Oikeudenmukaista
 • Reilua Yhdessä tekemistä

Tunnustuksena laadukkaasta nuorisotyöstään Haukoille on myönnetty Nuori Suomi Sinettiseuran asema vuonna 1997 ja Ringette 2007. Tämä velvoittaa seuraa kehittämään jatkuvasti toimintansa sisältöä ja laatua em. arvojen pohjalta. Oikeasuuntaisen kehityksen varmistamiseksi Haukat kouluttaa kaikki vastuuohjaajansa ja -valmentajansa

Suomen Jääkiekkoliiton järjestämissä koulutusohjelmissa Laji- ja siihen liittyvää Nuori Suomi -toimintaa ohjaavat ja kehittävät seuran valmennus- ja junioripäälliköt

1.2.2 Muita toimintaa ohjaavia arvoja

Haukkajoukkueiden toiminnalle jäällä ja sen ulkopuolella tulee olla leimallista hyvä käytös ja reilu peli. Joukkuekavereiden, vastustajien ja tuomareiden ihmisarvon ja turvallisuuden kunnioittaminen on selvää Haukka -pelaajille, -valmentajille ja muille joukkueiden tukihenkilöille kaikissa tilanteissa Perehtyminen näihin perusasioihin aloitetaan jo nuorimmissa ikäryhmissä. Seura tukee toimillaan päihteiden vastaista työtä eikä salli tilaisuuksissaan päihteiden käyttöä

Seura odottaa, että kaikki joukkueiden parissa toimivat aikuiset, myös yleisönä tapahtumia seuraavat vanhemmat, ovat hyvänä esimerkkinä edistämässä näiden arvojen toteutumista.


Toiminnan hyvä laatu ja ammattimaisuus.

Vaikka Haukoissa toimitaan vapaaehtoisvoimin, pyritään tekemisessä seuratoiminnan kaikilla osa-alueilla korkeaan laatuun. Se vaatii koulutusta ja asioihin perehtymistä sekä ennen kaikkea sitoutumista ja yhteistyötä niin ikäryhmien kuin yhteisten seuran asioiden hoidossa. Vanhempien aktiivinen osallistuminen ja omaamiensa taitojen käyttäminen seuratyöhön on tervetullut sijoitus lasten ja nuorten yhteiseksi hyväksi.


Kustannustietoisuus

Seurassa tiedostetaan harjoitettavien lajien harrastajiltaan vaatimat taloudelliset uhraukset ja niiden kasvamista pyritään hillitsemään. Siksi toiminnassa vältetään harkitsemattomia kustannuksia ja suhtaudutaan kriittisesti mm. osallistumiseen harrastajien kehittymisen kannalta tarpeettoman "yön yli" -turnauksiin, harjoitusleireille tai ulkomaan matkoille. Näihin kaikkiin tulee saada valmennuspäällikön lupa, minkä saamisen edellytyksenä on tapahtuman mielekkyys ja riittävä ulkopuolisilta hankittu rahoitus. Seura suosittelee ja edistää varustekierrätystä. Harjoittelussa pyritään mahdollisimman tehokkaaseen jäänkäyttöön.

   
Lisää uutisia
Jääurheiluseura Haukat
«  Tammikuu   »
Kategoriat