KJT Haukat Ry Hallintoryhmän Tiedote 8.5.2020
8.5.2020 13:40 Uutiset / Jaoston pääsivusto

KJT Haukat Ry Hallintoryhmän Tiedote 8.5.2020

KJT Hockey ry:n, Jääurheiluseura Haukat ry:n sekä KJT Haukat ry:n joukkueiden tapahtumatoiminta on ollut seurojen hallitusten päätöksellä toistaiseksi keskeytettynä 13.3.2020 lähtien koronavirus tilanteesta johtuen. Poikkeusolojen edelleen Suomessa jatkuessa ns. normaaliin urheiluseuratoimintaan palaaminen tapahtuu seurassamme asteittain aktiivisesti viranomaisten ja Suomen Jääkiekkoliiton toimenpiteitä, ohjeita ja määräyksiä seuraten.

Suomen Hallituksen 4.5.2020 tekemien päätösten ja suositusten mukaisesti seuran järjestämässä tapahtumatoiminnassa toukokuussa harjoittelussa suositaan edelleen etävalmennusta ja omatoimista harjoittelua. Kesäkuun alusta 1.6.2020 alkaen seuran organisoimaa harjoittelutoimintaa käynnistetään (ikävaiheesta riippuen) seuran urheiluvastaavien ja joukkueiden valmentajien yhteistyöllä huomioiden voimassa olevat rajoitukset kokoontumisiin sekä erityisjärjestelyt väljyys- ja hygieniaohjeistuksiin. Seurat selvittävät joukkueiden puolesta käytettävissä olevien harjoitustilojen tilanteen kesäkuun alusta alkaen ja ohjeistaa tilojen käytöstä erikseen ennen toiminnan aloittamista.

Suomen Jääkiekkoliiton päivitetty ohjeistus harjoittelusta korona-aikana (4.5.2020):

”Vaikka hallitus on ryhtynyt asteittain purkamaan rajoitustoimenpiteitä, ei koronavirusepidemia ole ohi. Seurojen ja joukkueiden tehtävänä onkin huolehtia, ettei toiminnassa mukana olevien valmentajien tai pelaajien ja muiden henkilöiden terveys vaarannu.

Harjoittelu on mahdollista seuraavin reunaehdoin:

Toukokuun ajan voimassa on edelleen kymmenen hengen kokoutumisrajoitus, mikä tarkoittaa, että ryhmäharjoittelua ei suositella aloitettavan ennen kesäkuun alkua. Ulkoharjoittelupaikat avataan kuitenkin 14.5. alkaen, mikä mahdollistaa toukokuun puolivälin jälkeen harjoittelun ulkona kokoontumisrajoitukset (10 henkeä) ja suojaetäisyydet (2m) huomioiden.

KJT HAUKAT RY HALLINTORYHMÄN OHJEISTUS PIENRYHMÄHARJOITTELUUN 14.5-31.5.2020 VÄLISELLE AJALLE:

Ohjeistus koskien toukokuun harjoittelua koskee KJT Haukat seurayhteisön U14-U22 joukkueita. Kaikkien muiden kuin edellä mainittujen joukkueiden toiminta jatkuu etävalmennuksena ja omatoimiharjoitteluna siihen saakka, kunnes seurat toisin tiedottavat.

Ringeten puolella ohjeistus toukokuun harjoittelusta koskee R-C, R-B sekä R-Edustusjoukkueita. Kaikkien muiden kuin edellä mainittujen joukkueiden toiminta jatkuu etävalmennuksena ja omatoimiharjoitteluna siihen saakka, kunnes seurat toisin tiedottavat.

 • Ryhmäkoko maksimissaan koko harjoitustapahtuman ajan 1+9, tarkoittaa siis yksi valmentaja+ yhdeksän pelaajaa per ryhmä. Ei poikkeuksia!
  • Jos valmentajia/vastuuhenkilöitä ei ole riittävästi, jotta ohjeistuksen puitteissa pystytään toimimaan, harjoitustapahtumaa ei järjestetä tai osallistujamäärää sopeutetaan täyttämään ryhmäkokovaatimukset ko. harjoitustapahtumassa suunnittelemalla harjoitusaikataulut niin, että pienryhmät harjoittelevat saman päivän aikana ERI AIKAAN tai viikon aikana eri päivinä. Ei limittäin, liukuvilla ajoilla, vaan eri aikaan! Yhdellä valmentajalla ei siis kerrallaan saa olla kuin yhdeksän (9) pelaajaa valmennettavanaan / paikan päällä! Tarkoittaa myös, että omatoimirasteja ei ole eikä yksi valmentaja ”hallinnoi” useampaa pienryhmää yhtä aikaa!
  • Pienryhmä pysyy omanaan koko harjoitustapahtuman ajan, eli sama valmentaja vetää samoille pelaajille koko harjoituksen. Suositaan paikkaharjoittelua, eli suoritetaan koko harjoitus samalla paikalla, samoilla ryhmäkohtaisilla välineillä. Jos harjoituksen aikana kuitenkin paikka/välineet harjoittelupaikalla vaihtuvat esimerkiksi välineiden määrän vuoksi, huolehditaan käsien desinfioimisesta ennen ja jälkeen välineiden käyttöä erityisellä huolella. Pienryhmästä vastuussa oleva valmentaja on vastuullinen huolehtimaan tästä, valvomalla että jokainen ryhmän jäsen desinfioi kätensä ennen seuraavalle paikalle siirtymistä ja/tai ennen toiminnan aloittamista seuraavalla paikalla.
  • Pienryhmän sisällä noudatetaan täsmällisesti ohjeistuksia 2 metrin turvaväleistä, ei siis parityöskentelyä tms. muuta, minkäänlaista fyysistä kontaktia muihin ryhmässä oleviin. Kaikenlainen pelaaminen on näin ollen siis kiellettyä! Pienryhmien harjoittelupaikkojen on myös syytä olla riittävän kaukana toisistaan, jotta turvallisuusohjeita noudatetaan.
 • Pienryhmäjaot suunnitellaan etukäteen ja pelaajia tiedotetaan ennen harjoitustapahtumaan saapumista paikasta ja valmentajasta, jonka luokse pelaaja hakeutuu saapuessaan harjoituspaikalle
  • Vastuuvalmentaja pitää kirjaa pienryhmistä ja sama ryhmä pyritään pitämään koossa, mahdollisuuksien mukaan, koko pienryhmäharjoittelun ajan (14.5-31.5.2020). Tällä helpotetaan mahdollisen tartuntatapauksen tapahtuessa viestintää jäljitettäessä mahdollisia tartunnalle altistuneita. Tämä on siis syytä hoitaa erityisellä huolella ja kirjanpito pidettävä ajan tasalla! Kirjanpitoon myös kirjattuna kuka valmentaja/aikuinen on toiminut milloinkin ko. ryhmän vastuullisena vetäjänä.
 • Jokaisella harjoitukseen osallistuvalla on mukanaan oma juomapullo ja käsidesi
  • Myös joukkue voi halutessaan hoitaa harjoitustapahtumaan riittävän määrän käsidesiä mutta ei yhteisiä juomapulloja. Jos joukkue valitsee tämän toimintamallin, huolehtii toiminnasta vastuussa oleva henkilö, että jokaiselle pienryhmälle on oma käsidesi tai että käsien pesuun juoksevalla, puhtaalla vedellä on mahdollisuus koko harjoitustapahtuman ajan.
 • Kaikki harjoittelu tms. toiminta harjoitustapahtuman aikana tapahtuu ulkona
  • Esimerkiksi Keravalla harjoittelevat ryhmät, Kerava 2 minkäänlainen käyttö on kielletty vaikka halli olisikin auki.

Tämän ohjeistuksen noudattaminen täsmällisesti on edellytyksenä pienryhmäharjoittelulle. Minkäänlaista soveltamista ei sallita ja jos tällaista havaitaan, ko. ryhmän harjoittelu keskeytetään seuran toimesta välittömästi.

Turvallisuus ja ihmisten terveys on ehdottomasti ensisijalla ja jos on pienintäkään epäilystä siitä, että harjoittelun käynnistäminen näillä ohjeilla ja tässä hetkessä aiheuttaa epävarmuutta, ei harjoittelua tule aloittaa. Edelleen, suositus etävalmennuksesta ja omatoimiharjoittelusta on voimassa toukokuun ajan.

Jokaisen pienryhmäharjoittelun aloittavan joukkueen VASTUUVALMENTAJA on viimekädessä vastuussa siitä, että harjoittelu on turvallista ja yllä mainittujen ohjeitten mukaista.

Joukkueet toimittavat seurojen urheiluvastaaville (valmennuspäälliköt, yhteystiedot alla) kirjallisesti harjoitusohjelmansa, jossa näkyvät harjoituspaikat ja -ajat. Ennen kuin joukkueet voivat aloittaa pienryhmäharjoittelun, tulee urheiluvastaavien hyväksyä suunnitelmat.

KJT Hockey ry: Janne Åhman, p. 044- 199 6164, janne.ahman@kjthockey.fi

Jääurheiluseura Haukat ry: Harri Alakotila, p. 044- 515 6594: harri.alakotila@juniorihaukat.net

Lisätietoja asiasta, ota yhteys yllä oleviin urheiluvastaaviin.


   
Lisää uutisia
Jääurheiluseura Haukat
«  Huhtikuu   »
Kategoriat